Publicatie Project & Interieur

PI Artikel

"Een interieur dat bijdraagt aan een gewenste cultuuromslag"

Mooi artikel in de PI over de projecten Liof en Boston Scientific.
N interieurarchitecten ontwierp voor beide opdrachtgevers een weldoordacht en helder interieur. Soons Interieurbouw verzorgde diverse interieuronderdelen voor deze projecten.

31 May

Publicatie Project & Interieur